Hastane Afet Planı Masa Başı Tatbikatı

Samsun AFAD İl Müdürlüğü - Afetlerde Sağlık Hizmeti Biriminden Önder SAYAR Beyin
Gözlemci Olarak Katılımıyla ,Hastanemiz Başhekimi Op.Dr.Osman DEMİR' in Başkanlığında 
2020 Yılına ait Hastane Afet Planı Masa Başı Tatbikatı Gerçekleştirilmiştir.