Kan Hasta Yönetim Rehberleri
25 Ocak 2023


Kan Hasta Yönetim Rehberleri

Bakanlığımızca kan ve kan bileşeni kullanan klinisyenlere rehberlik etmek amacıyla “Hasta
Kan Yönetimi Rehberleri” hazırlanmış olup Bakanlığımızın web sitesi e-kütüphane bölümününde ayrıca Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Kan ve Kan Ürünleri Dairesi Başkanlığı web sayfalarında da yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Söz konusu rehberlere

https://ekutuphane.saglik.gov.tr

https://shgm.saglik.gov.tr


https://shgmkanhizmetleridb.saglik.gov.tr 

adreslerinden ulaşılabilmektedir.