Dış Kaynaklı Döküman Listesi
01 Ekim 2020

Dış Kaynaklı Döküman Listesi

Güncelleme Tarihi: 03/06/2020

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞISAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜTERME DEVLET HASTANESİ
DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ
DOKÜMAN KOD: DY.LS.01YAYIN TAR:01.12.2015REVİZYON TARİHİ: 01.10.2020REVİZYON NO:01SAYFA: 1/5
       
NODOKUMANIN TÜRÜDOKUMANIN ADIYAYIN TARİHİSON DEĞİŞİKLİK TARİHİİNTERNET ADRESİKONTROL PERİYODU
1ANAYASATÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI18.10.19826718 sayılıkanun ile değişik haliwww.mevzuat.gov.tr1 YIL
2KANUN5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUR.G.31.05.200623.04.2015www.mevzuat.gov.tr1 YIL
3KANUN5436 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU R.G.24/12/200316.05.2006www.mevzuat.gov.tr1 YIL
4KANUN4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU R.G 22.01.2002 29.01.2015www.mevzuat.gov.tr1 YIL
5KANUN4735 SAYILI KAMU İHALE KANUNU R.G 22.01.200223.04.2015www.mevzuat.gov.tr1 YIL
6KANUN2886 SAYILIDEVLET İHALE KANUNUR.G 10.09.198326.07.2013www.mevzuat.gov.tr1 YIL
7KANUNMERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU01.01.19952018 YILI 23.12.2017www.bumko.gov.tr1 YIL
8KANUNKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUR.G.07.04.2016 http://www.kisiselverilerinkorunmasi.org/1 YIL
9KANUNHEMŞİRELİK KANUNUR.G.02.03.195425.04.2007www.mevzuat.gov.tr1 YIL
10KANUNKAMU GÖREVLERİNDEN AYRILANLARIN YAPAMAYACAKLARI İŞLER HAKKINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN26.04.200702.05.2007www.resmigazete.gov.tr1 YIL
11KANUNSAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUNR.G. 09.01.196126.11.2014www.mevzuat.gov.tr1 YIL
12KANUN657 sayılı devlet memurları kanunu R.G. 23/7/1965 23.01.2017www.mevzuat.gov.tr1 YIL
13KANUNRADYOLOJİ, RADİYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ VE DİĞER FİZYOTERAPİ MÜESSELERİ HAKKINDA KANUNR.G.28.4.1937    30/1/2010www.mevzuat.gov.tr1 YIL
14KANUNSağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında KanunR.G. 12/1/1961 5/8/1988www.mevzuat.gov.tr1 YIL
15KANUNSAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNUR.G.15.05.198719.02.2014www.resmigazete.gov.tr1 YIL
16KANUNMAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNUR.G 4/5/199008.06.2004www.resmigazete.gov.tr1 YIL
17KANUNBİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU24.10.20036/12/2014
www.resmigazete.gov.tr1 YIL
18KANUNELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK
PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
24.07.200309.03.2013www.resmigazete.gov.tr1 YIL
19KANUN4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik22.11.2016 www.resmigazete.gov.tr1 YIL
20KANUNKAMU İHALE KANUNU21.04.200210.09.2018www.resmigazete.gov.tr1 YIL
NODOKUMANIN TÜRÜDOKUMANIN ADIYAYIN TARİHİSON DEĞİŞİKLİK TARİHİİNTERNET ADRESİKONTROL PERİYODU
1KANUN HAKKINDA KARARNAME Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname KHK 675 (29.10.2016 Tarihli ve 29872 Sayılı Resmi Gazete)31.10.2016 www.tkhk.gov.tr1 YIL
2KANUN HAKKINDA KARARNAME SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ
TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 
R.g.  2/11/201106.12.2014http://www.yhgm.saglik.gov.tr1 YIL
NODOKUMANIN TÜRÜDOKUMANIN ADIYAYIN TARİHİSON DEĞİŞİKLİK TARİHİİNTERNET ADRESİKONTROL PERİYODU
1YÖNETMELİKDEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKR.G.16.05.198804.05.2005www.mevzuat.gov.tr1 YIL
2YÖNETMELİKSAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKR.G.12.05.200625.08.2007www.mevzuat.gov.tr1 YIL
3YÖNETMELİKHİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ R.G. 04.03.200925.01.2017www.mevzuat.gov.tr1 YIL
4YÖNETMELİKMAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ04.03.200925.01.2017www.mevzuat.gov.tr1 YIL
5YÖNETMELİKYATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ13.01.198305.02.2007www.mevzuat.gov.tr1 YIL
6YÖNETMELİKSAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE  YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ26.03.2013 30/9/2016
www.mevzuat.gov.tr1 YIL
7YÖNETMELİKSAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 17.04.2014 30.12.2014www.mevzuat.gov.tr1 YIL
8YÖNETMELİKÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK30.03.2013  14/1/2012www.mevzuat.gov.tr1 YIL
9YÖNETMELİKKAMU SAĞLIK HİZMETLERİNDE İYONLAŞTIRICI RADYASYON KAYNAKLARI İLE ÇALIŞAN PERSONELİN RADYASYON DOZ LİMİTLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK6/10/2007 05.07.2012 www.mevzuat.gov.tr1 YIL
10YÖNETMELİKHASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ01.08.199823.Ara.16www.mevzuat.gov.tr1 YIL
11YÖNETMELİKTIBBI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ14.03.200525.01.2017www.mevzuat.gov.tr1 YIL
12YÖNETMELİKTEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 14.03.200530.10.2010www.mevzuat.gov.tr1 YIL
13YÖNETMELİKAMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİRG: 24.08.2011 www.csb.gov.tr1 YIL
14YÖNETMELİKATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİR.G. 22.05.2012 www.csb.gov.tr1 YIL
15YÖNETMELİKATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ: 31.08.2004 30.03.2010www.csb.gov.tr1 YIL
16YÖNETMELİKATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ30.07.200805.11.2013www.csb.gov.tr1 YIL
17YÖNETMELİKATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK18.03.2010 www.mevzuat.gov.tr1 YIL
18YÖNETMELİKATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA YÖNELİK YÖNETMELİK07.10.1920 www.mevzuat.gov.tr1 YIL
19YÖNETMELİKTEHLİKELİ MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ20.12.2008 www.mevzuat.gov.tr1 YIL
20YÖNETMELİKHASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA DAİR YÖNETMELİK06.Nis.11 www.saglik.gov.tr1 YIL
21YÖNETMELİKENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ11.08.2005 www.saglik.gov.tr1 YIL
22YÖNETMELİKTAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ18.01.200708.10.2012www.mevzuat.gov.tr1 YIL
23YÖNETMELİKHEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ08.03.201019.04.2011www.mevzuat.gov.tr1 YIL
24YÖNETMELİKKAMU İHALE KANUNU VE ALT YÖNETMELİKLER22.01.200225.01.2017www.mevzuat.gov.tr1 YIL
25YÖNETMELİKTÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK14.02.2013 www.tkhk.gov.tr1 YIL
26YÖNETMELİKSAĞLIK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ19.12.201226.12.2013www.mevzuat.gov.tr1 YIL
27YÖNETMELİKSÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ DİSİPLİN İLE DİSİPLİN KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK27.04.2004 www.mevzuat.gov.tr1 YIL
28YÖNETMELİKSAĞLIK BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ11.12.2009 www.saglik.gov.tr1 YIL
29YÖNETMELİKEVDE BAKIM HİZMETLERİ SUNUM YÖNETMELİĞİ10.3. 2005  www.mevzuat.gov.tr1 YIL
30YÖNETMELİKACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ11.05.200011.05.2000www.mevzuat.gov.tr1 YIL
31YÖNETMELİKKLİNİK ARAŞTIRMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13.Nis.1319.08.2011www.mevzuat.gov.tr1 YIL
32YÖNETMELİKGENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ18.Nis.14 www.mevzuat.gov.tr1 YIL
33YÖNETMELİKGENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIKİŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ18.Nis.14 www.mevzuat.gov.tr1 YIL
34YÖNETMELİKKamu Hastaneleri Birlikleri Verimlilik Değerlendirmesi Yönetmeliği10.Ara.14 www.tkhk.gov.tr1 YIL
35YÖNETMELİKSağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik27 Haziran 2015  www.resmigazete.gov.tr1 YIL
36YÖNETMELİKMAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK29.11.2016 www.resmigazete.gov.tr1 YIL
37YÖNETMELİKHİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK30.11.2016 www.resmigazete.gov.tr1 YIL
38YÖNETMELİKPersonel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik13.10.2016 www.tkhk.gov.tr1 YIL
39YÖNETMELİKSAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK TESİSLERİ VE
ÜNİVERSİTELERE AİT İLGİLİ BİRİMLERİN BİRLİKTE KULLANIMI
VE İŞBİRLİĞİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
16.06.2014 www.resmigazete.gov.tr1 YIL
40YÖNETMELİKHİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ11.12.200931.Ara.12www.resmigazete.gov.tr1 YIL
41YÖNETMELİKSAĞLIK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE DAİR YÖNETMELİK22.02.2018 www.resmigazete.gov.tr1 YIL
NODOKUMANIN TÜRÜDOKUMANIN ADIYAYIN TARİHİSON DEĞİŞİKLİK TARİHİİNTERNET ADRESİKONTROL PERİYODU
1YÖNERGETIBBİ SOSYAL HİZMET UYGULAMASI YÖNERGESİ 16.02.2011 www.saglik.gov.tr1 YIL
2YÖNERGEPOLİKLİNİK HİZMETLERİNİN HASTALARIN HEKİMİNİ SEÇMESİNE VE DEĞİŞTİRMESİNE İMKAN VERECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ HK. YÖNERGE19.10.2007/
21745
 http://www.hasta.saglik.gov.tr1 YIL
3YÖNERGESAĞLIK BAKANLIĞINCA SUNULAN EVDE SAĞLIK
HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 
24.02.2011 www.saglik.gov.tr1 YIL
4YÖNERGESAĞLIK BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ09.01.1995 www.saglik.gov.tr/1 YIL
5YÖNERGEYATAKLI TEDAVİ KURUMLARI TIBBİ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ 06.11.2011 www.saglik.gov.tr/1 YIL
6YÖNERGETürkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge15.01.2015 www.tkhk.gov.tr1 YIL
7YÖNERGEGirişimsel İşlemler Yönergesinde Yapılan Değişiklikler 01.07.2015 www.tkhk.gov.tr1 YIL
8YÖNERGEEğitim ve Araştırma Hastaneleri Eğitim ve İdari Sorumlularının Yetki ve Görevlerine İlişkin Yönerge 27.08.2015 www.tkhk.gov.tr1 YIL
9YÖNERGETürkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirmesi Hakkında Yönerge24.03.2016 www.tkhk.gov.tr1 YIL
10YÖNERGEÖzellikli Tıbbi İşlemlere ilişkin Ek Ödeme Yönetmelik Değişikliği ve Tıbbi İşlemler Yönergesi 30.09.2016 www.tkhk.gov.tr1 YIL
11YÖNERGEMERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE16.09.201413.05.2015www.tkhk.gov.tr1 YIL
12YÖNERGEbulaşıcı  hastalık bildirim yönergesi24.02.2004 www.tkhk.gov.tr1 YIL
13YÖNERGEHASTA HAKLARI UYGULAMA YÖNERGESİ26.04.200506.11.2014www.tkhk.gov.tr1 YIL
14YÖNERGETIBBİ İŞLEMLER YÖNERGESİ01.10.2016 www.tkhk.gov.tr1 YIL
15YÖNERGESAĞLIK BAKANLIĞINCA SUNULAN EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN UYGULAMA USÜL VE ESASLARI HK YÖNRGE19.02.2016 www.tkhk.gov.tr1 YIL
16YÖNERGEHİZMET STANDARTLARI EĞİTİMİ 01.03.2011 www.tkhk.gov.tr1 YIL
17YÖNERGESAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE 01.03.201106.08.2013www.tkhk.gov.tr1 YIL
18YÖNERGEKALİTEYİ GELİŞTİRME VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ05.12.200625.08.2016www.tkhk.gov.tr1 YIL
19YÖNERGEMALİ VE HESAPLAMA VERİMLİLİK10.12.2014 www.tkhk.gov.tr1 YIL
20YÖNERGETAŞRA TEŞKİLATI KADRO STANDARTLARI YÖNERGESİ13.11.2015 www.tkhk.gov.tr1 YIL
21YÖNERGEYANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ20.08.2008 www.tkhk.gov.tr1 YIL
22YÖNERGEATAMA VE ÖZLÜK İŞLERİ YÖNERGESİ24.01.2013  1 YIL
NODOKUMANIN TÜRÜDOKUMANIN ADIYAYIN TARİHİSON DEĞİŞİKLİK TARİHİİNTERNET ADRESİKONTROL PERİYODU
1GENELGEPOLİKLİNİK HİZMETLERİNDE ÖNCELİK SIRASI GENELGESİ 2010/ 73-8006.10.2016http://www.hasta.saglik.gov.tr1 YIL
2GENELGETIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI HAKKINDA GENELGE19.10.2010 - 75 www.saglik.gov.tr1 YIL
3GENELGEHASTA NAKİL VE SEVK ESASLARI HAKKINDA GENELGE24.06.2010- 46 www.saglik.gov.tr1 YIL
4GENELGENÖBET ÜCRETLERİ HAKKINDA GENELGE24.06.2016 www.tkhk.gov.tr1 YIL
5GENELGEAdli olaya taraf kişiler, hakkında tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine hükmedilenler ile tutuklu ve hükümlü tedavi gideri hk . Genelge09.08.200403.01.2013 - 165http://www.shgm.saglik.gov.tr1 YIL
6GENELGERADYASYON KAYNAKLARIYLA ÇALIŞAN PERSONELE İLİŞKİN GENELGE08.10.200706.08.2012 - 34www.saglik.gov.tr1 YIL
7GENELGESATIN ALMA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GENELGE23.03.2015 www.saglik.gov.tr1 YIL
8GENELGEHASTA ODALARININ DÜZENLENMESİ GENELGESİ 14.06.2007 -  44 www.tkhk.gov.tr1 YIL
9GENELGEÇALIŞAN GÜVENLİĞİ GENELGESİ14.05.2012 www.saglik.gov.tr1 YIL
10GENELGEALT BÖLGE TAYİNLERİ VE İL İÇİ ATAMALAR HAKKINDA GENELGE 08.09.2011 www.saglik.gov.tr1 YIL
11GENELGEOKSİJEN ÜRETİM VE DEPOLAMA SİSTEMİ HAKKINDA GENELGE 14.09.2012 - 7  www.tkhk.gov.tr1 YIL
12GENELGEMEDİKAL GAZ FAALİYETLERİ HAKKINDA GENELGE19.12.2011 www.tkhk.gov.tr1 YIL
13GENELGEKAMU HASTANE BİRLİKLERİNE GEÇİŞ İŞLEMLERİYLE İLGİLİ 2012/36 SAYILI GENELGE31.10.2012- 36 www.tkhk.gov.tr1 YIL
14GENELGE2013-09 NOLU STOK YÖNETİMİ VE TAŞINIR MAL UYGULAMALARI GENELGESİ01.07.2013- 09 www.tkhk.gov.tr1 YIL
15GENELGEBAKANLIK VE BAĞLI KURULUŞLARININ TAŞRA TEŞKİLATININ İŞLEYİŞİ HAKKINDA GENELGE04.07.2013 www.tkhk.gov.tr1 YIL
16GENELGESAĞLIK ÇALIŞANINA ŞİDDET HABERLERİ GENELGESİ19.07.2013 - 10 www.tkhk.gov.tr1 YIL
17GENELGEBakım Onarım ve Tadilat İşleri GENELGE11.09.2014- 9 www.tkhk.gov.tr1 YIL
18GENELGEDevlet Hizmeti Yükümlülüğüne İlişkin Genelge02.12.2014 www.tkhk.gov.tr1 YIL
19GENELGE2017-2021 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları için Genelge15.07.2016 www.tkhk.gov.tr1 YIL
20GENELGEİstirahat Raporları Hakkında 2016/12 sayılı Genelge27.07.2016 www.tkhk.gov.tr1 YIL
21GENELGE2017-2018 İç Kontrol Eylem Planı hazırlık çalışmaları ile ilgili Genelge 02.08.2016 www.tkhk.gov.tr1 YIL
22GENELGE2019 Yılı Bütçe Çağrısı Genelgesi26.10.2018 www.tkhk.gov.tr1 YIL
23GENELGE2017-2020 yatırım programı hazırlık genelgesi05.10.2017 www.tkhk.gov.tr1 YIL
24GENELGEİhalelere katılmaktan yasaklama işlemleri genelgesi2018/12 www.tkhk.gov.tr1 YIL
NODOKUMANIN TÜRÜDOKUMANIN ADIYAYIN TARİHİSON DEĞİŞİKLİK TARİHİİNTERNET ADRESİKONTROL PERİYODU
1TEBLİĞYATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE ACİL SERVİS HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ16.10.2009 www.saglik.gov.tr1 YIL
2TEBLİĞPARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ05.09.2014 www.tkhk.gov.tr1 YIL
3TEBLİĞSosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında (31.12.2016 Tarihli ve 29935 Sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete ile 24.12.2016 Tarihli ve 29928 sayılı Resmi Gazete )18.06.2016 www.tkhk.gov.tr1 YIL
4TEBLİĞSağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında14.07.2016 www.tkhk.gov.tr1 YIL
5TEBLİĞSosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Resmi Gazete (25.08.2016 Tarihli ve 29812 Sayılı Resmi Gazete)25.08.2016 www.tkhk.gov.tr1 YIL
6TEBLİĞSosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında (07.10.2016 Tarihli ve 29850 Sayılı Resmi Gazete)07.10.2016 www.tkhk.gov.tr1 YIL
7TEBLİĞSosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 26.11.2016 tarihli ve 29900 Sayılı Resmi Gazete)26.11.2016 www.tkhk.gov.tr1 YIL
8TEBLİĞSOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
24.12.2016 www.tkhk.gov.tr1 YIL
9TEBLİĞKAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
31.03.2018 www.resmigazete.gov.tr1 YIL
NODOKUMANIN TÜRÜDOKUMANIN ADIYAYIN TARİHİSON DEĞİŞİKLİK TARİHİİNTERNET ADRESİKONTROL PERİYODU
1REHBERTS – EN – ISO 9001 –2015 KALİTE SİSTEMİ REHBERİ02.06.2015 www.tse.org.tr1 YIL
2REHBERSAĞLIK OTELCİLİĞİ HİZMET SUNUM REHBERİ03.09.2014 www.tkhk.gov.tr1 YIL
3REHBERTSİM Uygulama Rehberi08.05.2015 www.tkhk.gov.tr1 YIL
4REHBERStok Uygulamalarına Yönelik Rehber01.07.2015 www.tkhk.gov.tr1 YIL
5REHBERMemnuniyet Anketleri Uygulama Rehberi14.07.2015 www.kalite.saglik.gov.tr1 YIL
6REHBERGösterge Yönetimi Rehberi15.07.2015 www.kalite.saglik.gov.tr1 YIL
7REHBERGüvenli Cerrahi Uygulama Rehberi15.07.2015 www.kalite.saglik.gov.tr1 YIL
8REHBERDoküman Yönetimi Rehberi21.07.2015 www.kalite.saglik.gov.tr1 YIL
9REHBERİlaç Güvenliği Rehberi24.07.2015 www.kalite.saglik.gov.tr1 YIL
10REHBERDüzenlilik Denetim Rehberleri07.06.2016 www.tkhk.gov.tr1 YIL
12REHBERSağlıkta Kalite Standartları (ADSH)-Versiyon 5 OCAK 2017 https://kalite.saglik.gov.tr1 YIL
13REHBERBİYOMEDİKAL METROLOJİ FAALİYETLERİ KILAVUZU04.11.2014 www.tkhk.gov.tr1 YIL
14REHBERFaturalandırma Algoritmaları03.12.2014 www.tkhk.gov.tr1 YIL
15REHBERDepo Devirleri Ve Malzeme Düzeltme İşlemleri Algoritması11.04.2016 www.tkhk.gov.tr1 YIL
16REHBERİhtiyaç Yönetim Sistemi Kılavuzu19.04.2016 www.tkhk.gov.tr1 YIL
17REHBERBiyomedikal Metroloji Faaliyetleri Kılavuzu 2016 Revizyonu27.06.2016 www.tkhk.gov.tr1 YIL
18REHBERMKYS Zimmet Android Mobil Uygulama Kılavuzu17.11.2016 www.tkhk.gov.tr1 YIL
19REHBERÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞ REHBERİ01.01.2013 www.tkhk.gov.tr1 YIL
20REHBERVERİMLİLİK KARNE UYGULAMA REHBERİ01.01.2015 www.tkhk.gov.tr1 YIL
21REHBER2017-2021 staretejik plan program01.07.2016 www.tkhk.gov.tr1 YIL
22REHBER2018 Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberleri27.08.201812.09.2018www.tkhk.gov.tr1 YIL
23REHBERCOVID-19
(SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU)
REHBERİ
25.02.202012.04.2020hsgm.saglik.gov.tr1 YIL
24REHBERHastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma Rehberi20.03.2020saglik.gov.tr1 YIL
25REHBERBebek Çocuk İzlem Protokolleri02.06.2020saglik.gov.tr1 YIL
26REHBERRiskli Gebelik Yönetim Rehberi02.06.2020saglik.gov.tr1 YIL
27REHBERAcil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi02.06.2020saglik.gov.tr1 YIL
28REHBERDoğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi02.06.2020saglik.gov.tr1 YIL
29REHBERDoğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi02.06.2020saglik.gov.tr1 YIL
30REHBERDoğum ve Sezaryen Yönetim Rehberi Rehberi20.03.2020saglik.gov.tr1 YIL
31REHBERYüksek Riskli Bebek İzlem Rehberi20.03.2020saglik.gov.tr1 YIL
32REHBERCOVID-19 Pandemisinde Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi20.03.2020saglik.gov.tr1 YIL