Anne Sütünün Önemi ve Başarılı Emzirme Eğitimi


ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ VE BAŞARILI EMZİRME

Doğum sonu dönemde geçmişten günümüze bebek beslenmesinde en önemli besinin anne sütü olduğu görülmektedir. Anne sütü; yenidoğanda optimum büyüme ve gelişme için gerekli olan tüm sıvı, enerji ve besin ögelerini içeren, biyoyararlılığı yüksek, sindirimi kolay doğal bir besindir. Anne sütü ve emzirmenin hem bebek, hem de anne için, başta beslenme olmak üzere, sağlık, bağışıklık, gelişimsel, psi­kolojik, sosyal ve ekonomik yönden çok sayıda yararları vardır. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF bebeklerin doğum sonu ilk 6 ayda sadece anne sütü ile beslenmesini önermektedir. Bebek ve çocuk ölüm oranlarının azalmasında en önemli etkenlerden biri anne sütüdür. Emzirme esnasında anne bebek arasında psikolojik ve fizyolojik bağın güçlendiği ve annenin kendini daha iyi hissetmesini sağladığı bilinmektedir.

Anne Sütü ve Emzirmenin Bebek, Anne ve Topluma Yararları

• Sağlığın geliştirilmesi ve korunması,

• Yeterli ve dengeli beslenmesinin sağlanması,

• Sağlıklı büyüme ve gelişmenin sağlanması,

• Bağışıklık sisteminin korunması ve geliştirilmesi,
• Sosyal-psikolojik gelişim ve ekonomik boyut yönünden önemlidir.
Anne_sütü_önemi 1.png

Hastanemiz anne sütü ve emzirme politikalarını desteklemektedir. Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde anne ve anne adaylarına başarılı emzirme desteği sağlanması benimsenmiştir. Anne sütü ve başarılı emzirme ile gerekli hizmet içi eğitimlerde devamlılığa özen gösterilmekte ve güncellemeler sağlanmaktadır. Hastanemizde anne adaylarının doğum öncesi dönemde anne sütü ve emzirme konularında eğitim alabilecekleri, farkındalık geliştirebilecekleri 1 adet Gebe Okulu ve bebek beslenmesi sağlayabilecekleri 1 adet Emzirme Odası bulunmaktadır.Anne_sütü_önemi 2.png