Kalite Politikamız
17 Eylül 2021

KALİTE POLİTİKAMIZ

Hastanemiz; hasta ve çalışan güvenliği odağında, hastane hizmetlerini ve klinik tıp eğitimini ulusal ve uluslararası düzeyde kalite standartları ile sunmak, uyumlu ekip çalışması ile sürekli gelişme ve kalitede iyileştirmeyi esas alan kalite yönetim sistemini benimsemiştir.

Hastanemiz; Türkiye ve dünyada sağlık hizmetlerinin gelişimini izlemeyi, uluslararası kabul görmüş standartlarla, yöntem ve uygulamaları bünyesinde barındırmayı ve hastalarına sunmayı hedeflemektedir. Hasta memnuniyetini sürekli artırarak geliştirmek hedefi ile çalışan, çağdaş, ileri teknoloji altyapı ve gelişmeleri güncel olarak takip eden bir vizyon ile verimliliğini geliştiren bir kurum olma hedefiyle çalışmaktadır. Hasta ve çalışan güvenliği, etkin ve kaliteli hasta bakım ve tedavisi önceliğiyle dünyanın önde gelen kurumlarıyla eşit kalitede ve Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) ile tam uyum içerisinde hizmet vermeyi taahhüt eder.

Hastanemizin stratejik hedefleri dikkate alınarak oluşturulan bu politika ile kurumun vizyonuna ulaşmasında temel ölçüt olacaktır. Hastanemiz amaçları doğrultusunda stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesi, kalite hedeflerinin oluşturarak düzenli şekilde gözden geçirilmesini, Sağlık Kalite Standartları gereğince tüm kalite yönetim sistemi şartlarının yerine getirilmesini, sürekliliğinin sağlanmasını, etkinliğinin sürekli şekilde iyileştirilmesini taahhüt eder.