T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Terme Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Terme Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI ve TAKVİMİ

Güncelleme Tarihi: 20/09/2021

sağlık bakanlığı logo 111.jpg

SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TERME DEVLET HASTANESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME EKİPLER VE TAKVİMİ

KODU: KY.FR.01

YAYIN TARİHİ:01.12.02015

REVİZYON TARİHİ:01.10.2020

REVİZYON NO:02

SAYFA NO:1 / 4

YIL: 2021

S.NO

DEĞERLENDİRİLECEK BÖLÜM

PLANLANAN TARİH

KONUSU

DEĞERLENDİRME

EKİBİ

BÖLÜM

KALİTE SORUMLUSU

01

Kurumsal Yapı

22.09.2021/09:00-10:00

SKS

Serpil UZUN

Kenan AYDIN

Hülya TÜRKYILMAZ

 

Neslihan AKDEMİR

 

02

Kalite Yönetimi

 

22.09.2021/10:00-11:00

SKS

Serpil UZUN

Kenan AYDIN

Hülya TÜRKYILMAZ

 

Neslihan AKDEMİR

 

03

Doküman Yönetimi

 

22.09.2021/11:00-12:00

SKS

Serpil UZUN

Kenan AYDIN

Hülya TÜRKYILMAZ

 

Neslihan AKDEMİR

 

04

Risk Yönetimi

24.09.2021/09:00-10:30

SKS

Serpil UZUN

Kenan AYDIN

Hülya TÜRKYILMAZ

 

Fatma GÜLHAN

 

05

Kurumsal Verimlilik

22.09.2021/13:30-14:30

SKS

Serpil UZUN

Kenan AYDIN

Hülya TÜRKYILMAZ

 

Ali Rıza DEVRANLI

Neslihan AKDEMİR

 

06

İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi

22.09.2021/14:30-15:30

SKS

Serpil UZUN

Kenan AYDIN

Hülya TÜRKYILMAZ

 

Neslihan AKDEMİR

 

07

Afet ve Acil Durum Yönetimi

22.09.2021/09:00-11:00

SKS

Ali Rıza DEVRANLI

Fatma GÜLHAN

 

 

 

Kenan AYDIN

Neslihan DÜZGÜN METE

 

08

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Tehlikelerin Yönetimi

MUAF

SKS

 

 

09

Eğitim Yönetimi

 

24.09.2021/13:30-15:00

SKS

Ali Rıza DEVRANLI

Neslihan AKDEMİR

Fatma GÜLHAN

 

Hülya TÜRKYILMAZ

10

Sosyal Sorumluluk

 

22.09.2021/15:00-16:00

SKS

Ali Rıza DEVRANLI

Fatma GÜLHAN

 

Dilek MÜDAMOĞLU

11

Hasta Deneyimi

22.09.2021/13:30-15:00

SKS

Ali Rıza DEVRANLI

Fatma GÜLHAN

 

Dilek MÜDAMOĞLU

12

Hizmete Erişim

22.09.2021/11:00-12:00

SKS

Ali Rıza DEVRANLI

Fatma GÜLHAN

 

 

Neslihan DÜZGÜN METE

 

13

Yaşam Sonu Hizmetler

24.09.2021/15:00-16:30

SKS

Ali Rıza DEVRANLI

Neslihan AKDEMİR

Fatma GÜLHAN

 

Kenan AYDIN

Orhan AYDIN

14

Sağlıklı Yaşama Yaşamı

24.09.2021/10:30-12:00

SKS

Serpil UZUN

Kenan AYDIN

Hülya TÜRKYILMAZ

Fatma GÜLHAN

 

15

Hasta Bakımı

20.09.2021/13:30-16:30

SKS

Serpil UZUN

Kenan AYDIN

Hülya TÜRKYILMAZ

Zehra KILIÇ

Nazmiye ONAR

Ayşegül KARATAŞ

16

İlaç Yönetimi

20.09.2021/09:00-10:30

SKS

Ali Rıza DEVRANLI

Neslihan AKDEMİR

Fatma GÜLHAN

 

Ayşe Dilşen ŞİRİN

17

Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü

24.09.2021/09:00-10:30

SKS

Ali Rıza DEVRANLI

Neslihan AKDEMİR

Fatma GÜLHAN

 

Gülten DEVECİ YILMAZ

18

Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Hizmetleri

22.09.2021/09:00-12:00

SKS

Serpil UZUN

Kenan AYDIN

Hülya TÜRKYILMAZ

Hava YİĞİT

19

Transfüzyon Hizmetleri

21.09.2021/11:00-12:00

SKS

Ali Rıza DEVRANLI

Neslihan AKDEMİR

Fatma GÜLHAN

 

Nevin AYDIN

20

Terapötik Aferez Hizmetleri

MUAF

SKS

 

 

21

Radyasyon Güvenliği

21.09.2021/13:30-15:00

SKS

Serpil UZUN

Kenan AYDIN

Hülya TÜRKYILMAZ

Zati ALBAYRAK

22

Acil Servis

20.09.2021/09:00-12:00

SKS

Serpil UZUN

Kenan AYDIN

Hülya TÜRKYILMAZ

Şenay ŞAHİN EKİN

23

Ameliyathane

21.09.2021/13:30-15:00

SKS

Ali Rıza DEVRANLI

Neslihan AKDEMİR

Fatma GÜLHAN

 

Ayten GENÇ

24

Yoğun Bakım Ünitesi

21.09.2021/09:00-12:00

SKS

Serpil UZUN

Kenan AYDIN

Hülya TÜRKYILMAZ

Mahmut TÜRKYILMAZ

25

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

MUAF

SKS

 

 

26

Doğum Hizmetleri

23.09.2021/13:30-15:00

SKS

Serpil UZUN

Kenan AYDIN

Hülya TÜRKYILMAZ

Hava BACACI

27

Diyaliz Ünitesi

23.09.2021/09:00-10:30

SKS

Ali Rıza DEVRANLI

Neslihan AKDEMİR

 

Esen AKKAYA BOZKURT

28

Psikiyatri Hizmetleri

 

MUAF

SKS

 

 

29

Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri

 

MUAF

SKS

 

 

30

Biyokimya Laboratuvarı

21.09.2021/09:00-11:00

SKS

Ali Rıza DEVRANLI

Neslihan AKDEMİR

Fatma GÜLHAN

 

Selim KOCABAŞ

31

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

MUAF

SKS

 

 

32

Patoloji Laboratuvarı

 

MUAF

SKS

 

 

33

Doku Tiplendirme Laboratuvarı

 

MUAF

SKS

 

 

34

Kemoterapi Hizmetleri

 

MUAF

SKS

 

 

35

Organ ve Doku Nakli Hizmetleri

 

MUAF

SKS

 

 

36

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hizmetleri

 

MUAF

SKS

 

 

37

Palyatif Bakım Kliniği

20.09.2021/13:30-16:00

SKS

Neslihan AKDEMİR

Fatma GÜLHAN

Ali Rıza DEVRANLI

Ayşegül KARATAŞ

38

Evde Sağlık Hizmetleri

21.09.2021/15:00-16:00

SKS

Neslihan AKDEMİR

Fatma GÜLHAN

Ali Rıza DEVRANLI

Nesime AKDAĞ

39

Tesis Yönetimi

23.09.2021/13:30-16:00

SKS

Ali Rıza DEVRANLI

Neslihan AKDEMİR

Fatma GÜLHAN

 

Kenan AYDIN

Necati KESKİN

40

Otelcilik Hizmetleri

23.09.2021/10:30-12:00

SKS

Ali Rıza DEVRANLI

Neslihan AKDEMİR

Fatma GÜLHAN

 

Serpil UZUN

Kenan AYDIN

 

41

Bilgi Yönetimi

23.09.2021/15:00-16:30

SKS

Serpil UZUN

Kenan AYDIN

Hülya TÜRKYILMAZ

Murat BOZKURT

42

Malzeme ve Cihaz Yönetimi

20.09.2021/10:30-12:00

SKS

Ali Rıza DEVRANLI

Neslihan AKDEMİR

Fatma GÜLHAN

 

Şule KARAÇUHA

İncilay DEVRANLI

43

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

21.09.2021/15:00-16:00

SKS

Serpil UZUN

Kenan AYDIN

Hülya TÜRKYILMAZ

Ayşe YÜKSEL

44

Atık Yönetimi

24.09.2021/13:30-16:00

SKS

Serpil UZUN

Kenan AYDIN

Hülya TÜRKYILMAZ

Osman SÖNMEZ

45

Dış Kaynak Kullanımı

22.09.2021/15:30-16:30

SKS

Serpil UZUN

Kenan AYDIN

Hülya TÜRKYILMAZ

 

Kenan AYDIN

Neslihan AKDEMİR

 

46

Göstergelerin İzlenmesi

24.09.2021/10:30-12:00

SKS

 

Ali Rıza DEVRANLI

Fatma GÜLHAN

 

 

Neslihan AKDEMİR

 

47

Kalite Göstergeleri

24.09.2021/10:30-12:00

SKS

 

Ali Rıza DEVRANLI

Fatma GÜLHAN

 

 

Neslihan AKDEMİR

 

Öz Değerlendirme Saatleri:

09.00- 12.00 ve 13.30- 16.30

 

 

Hazırlayan: Birim Kalite Sorumlusu

Kontrol Eden: Kalite Direktörü

Onaylayan: Başhekim